Privacy verklaring

Spellekijn verzameld alleen gegevens van u als u deze bewust aan ons verstrekt

Contactgegevens Spellekijn
KvK No. 01079655
info@spellekijn.nl
+31 058-2131112

Persoonsgegevens

Als bezoeker van deze website bewaart Spellekijn geen persoonsgegevens van u, tenzij u een offerte- of contactformulier invult.

Als u klant bent van Spellekijn, worden er wel bepaalde gegevens van u bewaart. Welke gegevens Spellekijn mogelijk van u bewaart, hoe lang en waarom, ziet u in de volgende tabel.

Welke gegevens Duur van bewaring Grond (redenen) Verkrijging
Naam Duur dienstverlening Benodigd bij dienstverlening Opgave
Adres Duur dienstverlening Benodigd bij dienstverlening Opgave
Telefoonnummer Duur dienstverlening Benodigd bij dienstverlening Opgave
E-mailadres Duur dienstverlening Benodigd bij dienstverlening Opgave
Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaart in lokaal (versleuteld) opgeslagen backups, en in de cloud door middel van Dropbox (Spellekijn heeft dataverwerkersovereenkomst met Dropbox gesloten: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf).

Als u via deze website data invoerd, wordt dit altijd via een SSL verbinding versleuteld verstuurd.

Mocht er een data-lek voorkomen, dan zal Spellekijn dit zo spoedig mogelijk aan u laten weten: tenminste binnen 21 werkdagen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie dan wel het wissen van persoonsgegevens die Spellekijn van u heeft. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@spellekijn.nl.

Ook als u in het verleden expliciet toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw persoonsgegevens, bestaat het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Mocht u het niet eens zijn met het privacybeleid van Spellekijn, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Cookies

Een cookie is textuele data die, bij elk bezoek aan een website, heen en weer wordt gestuurd en vervolgens voor een bepaalde tijd bewaard blijven bij uw webbrowser. U kunt dit zien als een soort digitale klantenpas.

Voor website bezoekers op spellekijn.nl zet Spellekijn lokale tracking cookies, maar geen third party-cookies.

Bezoekersgegevens worden geanonimiseerd alvorens te worden bewaard, zodat er geen persoonsgebonden gegevens bewaard worden.